MAT-TAR | Producent deski podłogowej. Podłoga dębowa, podłoga drewniana, kantówka, drewno klejone, klejonka, podłogi dębowe, podłogi

Przedsibiorstwo MAT-TAR w 2016 r. obchodzi 60 - lecie swojej dziaalnoci w przemyle drzewnym. Jego fundamentem byo zaoone przez mojego Ojca Jzefa Matuszkiewicza w 1956 r. przedsibiorstwo prywatne zajmujce si usugami tartacznymi na rzecz okolicznych gospodarstw rolnych oraz maych zakadw stolarskich .
Przez okres 30 lat przedmiotem produkcji tartaku byo usugowe przecieranie duycy na wiby dachowe , deski szalunkowe oraz nieobrzynane tarcice dla potrzeb zakadw stolarskich. Ze wzgldu na ograniczenia spowodowane wczesnym ustrojem Pastwa zakad zatrudnia kilka osb i dziaa tylko i wycznie na rynku lokalnym.
Przejmujc od mego Ojca zaszczyt odpowiedzialnoci za dalsze losy zakadu podjlimy wraz z Maonk postanowienie, aby stworzy firm nowoczesn opart na najwyszej technologii oraz mark rozpoznawaln ze wzgldu na jako produkowanych wyrobw. Zaoony cel zosta osignity bowiem obecnie obsugujemy rynek o zasigu wiatowym zatrudniajc 240 osb.
W dniu dzisiejszym PPUH MAT-TAR produkuje wysokiej jakoci podogi dbowe olejowane zarwno lite jak i warstwowe. Ponadto jestemy producentem cenionych przez klientw klejonek okiennych sosnowych, blatw dbowych, ukw do programu ogrodowego oraz suchych tarcic stolarskich.
Bdc najwikszym w Wielkopolsce odbiorc drewna dbowego oraz majc kilkudziesicioletnie dowiadczenie w jego przerobie, suszeniu i klejeniu nasza firma gwarantuje swoim Kontrahentom wysok i niezmienn jako produktw oraz ich dostpno.
Z okazji tak doniosej rocznicy w imieniu wasnym i mojej ony pragn zoy serdeczne podzikowania wszystkim obecnym i byym Pracownikom, ktrzy woyli swj wysiek i serce w rozwj Przedsibiorstwa MAT-TAR.
Naszym Kontrahentom dzikuj za lojalno i yczliwo yczc dalszej owocnej wsppracy.

Wadysaw Pawe MatuszkiewiczRealizacja projektu wspfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usugowe "MAT-TAR" Sp. j. Wadysaw i Dorota Matuszkiewicz w dniu 09.09.2013 podpisao umow z Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci dotyczc udzielenia wsparcia na wdroenie CSR w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Wsppracy.
Celem projektu pt. Rozwizania CSR w PPUH "MAT-TAR" Spka Jawna Wadysaw i Dorota Matuszkiewicz jest wdroenie rozwizania spoecznej odpowiedzialnoci biznesu z obszaru rodowisko naturalne. Docelow grup projektu jest rodowisko, a poprzez to rwnie ludzie.

W dniu 30.04.2013 Waciciele zaakceptowali strategi CSR, dostosowan do skali redniego przedsibiorstwa. Nasza strategia CSR zawiera 8 celw:
1. Redukcja zuycia energii elektrycznej na wyprodukowanie 1m3 wyrobu gotowego
2. Redukcja poziomu haasu/ emisja pyw
3. Optymalne wykorzystanie surowca naturalnego ? drewna
4. Korzystanie z drewna legalnego pochodzenia
5. Dzielenie si wiedz ukryt
6. Publikowanie raportu rodowiskowego
7. Wzrost wiadomoci pracownikw administracyjnych
8. Redukcja emisji gazw

W ramach projektu przewidziana zostaa realizacja czterech dziaa.
Dziaanie 1 - certyfikacja FSC,
Dziaanie 2 - Badania laboratoryjne wyrobw,
Dziaanie 3 - Badanie rodowiska pracy,
Dziaanie 4 - Zakup rodka trwaego.
Wdraanie projektu zostanie zakoczone w II kwartale 2014 r.

Oczekiwane rezultaty realizacji projektu w ramach strategii CSR:
- wdroenie do produkcji nowe wyroby: lamele dbowe, podog dbow lit klejon warstwowo.
- ochrona rodowiska
- korzyci dla klientw: dostp do certyfikowanego wyrobu FSC, moliwo zakupu atestowanych/ przebadanych wyrobw
- posiadanie FSC wywiera rwnie nacisk na zarzdzajcych lasami (dostawc drewna) i zmusza do prowadzenia gospodarki lenej zgodnej ze standardami FSC
- redukcja haasu
- zapewnienie miejsc pracy w miejscowoci rolniczej
- wzrost wiadomoci pracownikw w zakresie ekologicznego korzystania ze rodowiska, poprawy warunkw BHP pracy
- poprawa systemu zarzdzania firm
- korzystny wizerunek firmy
- zwikszenie przychodw z produkcji nowego wyrobu
- poprawa komunikacji spoecznej
- dostp do wiatowych rynkw poprzez zamieszczenie informacji o firmie w wiatowej bazie posiadaczy certyfikatu FSCWyniki bada

PPUH "MAT-TAR" Sp. J. Wadysaw i Dorota Matuszkiewicz wdraajc strategi CSR jako wdroenie zasad Spoecznej Odpowiedzialnoci Biznesu z obszaru rodowisko naturalne prezentuje wyniki pomiaru emisji pyw i haasu dokonane w padzierniku 2014 r.

Sprawozdanie z bada rodowiska pracy - badanie drga mechanicznych i haasu - pobierz

Sprawozdanie z bada rodowiska pracy padziernik 2014 - pobierz

www.mat-tar.pl - Natura w Twoim Domu