MAT-TAR | Producent deski podłogowej. Podłoga dębowa, podłoga drewniana, kantówka, drewno klejone, klejonka, podłogi dębowe, podłogi

Przedsibiorstwo MAT-TAR w trosce o wysok jako oferowanych produktw, bezpieczestwo ich uytkowania oraz prawidow eksploatacj rodowiska naturalnego jakim s lasy uzyskao nastpujce wiadectwa oraz certyfikaty:
1. wiadectwa badania pfabrykatw z klejonego warstwowo drewna dbowego do produkcji stolarki budowlanej zewntrznej wydane przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.
2. wiadectwo badania pfabrykatw z klejonego warstwowo drewna sosnowego do produkcji stolarki budowlanej zewntrznej wydane przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.
3. Ocena zgodnoci podg z norm PN-EN14342:2006 i AC:2007 upowaniajc do stosowania znaku CE wydan przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
4. Certyfikat pochodzenia surowca przeznaczonego do produkcji FSC?.
5. Certyfikat Najwysza Jako Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bada nad Jakoci

www.mat-tar.pl - Natura w Twoim Domu