Podstawowe informacje dotyczące podłóg drewnianych.

Przechowywanie – deski podłogowe należy przechowywać w pozycji poziomej, w pomieszczeniu zapewniającym temperaturę otoczenia nie niższą niż 18°C, natomiast wilgotność powietrza powinna wynosić 45-65%. Opakowanie desek w postaci folii należy usunąć w momencie montażu. W okresie zimowym, deski podłogowe przeznaczone do montażu powinny być leżakowane minimum 3 dni w pomieszczeniu docelowym. W przypadku montażu na klej temperatura desek nie może być niższa niż 15°C.

Montaż – przed montażem należy koniecznie dokonać pomiaru wilgotności podłogi i podłoża. Wilgotność podłogi powinna wynosić 9% z tolerancją +/- 2%, natomiast wilgotność podłoża cementowego nie może przekraczać 2,0%. Na podłożu ogrzewanym podłogi drewniane mogą być montowane pod warunkiem utrzymania maksymalnej temperatury wynoszącej 26°C mierzonej na powierzchni podłogi. Deska podłogowa lita może być klejona do podłoża za pomocą odpowiedniego kleju lub montowana na legarach drewnianych do których jest przybijana lub przykręcana. Celem uzyskania jak najlepszej kompozycji podłogi należy przed montażem dokonać segregacji desek pod względem barwy oraz struktury usłojenia.

Konserwacja – podłogę lakierowaną należy przecierać na wilgotno. Wodę należy stosować w minimalnych ilościach, tylko i wyłącznie z dodatkiem środka do podłóg lakierowanych. Podłoga olejowana powinna być pielęgnowana środkami przewidzianymi przez producenta oleju, którym została wykończona.